Ders Bilgileri

Tag Archive for temel hukuk

Hukuk Kurallarında Yaptırım

Hukuk kurallarına uyulmaması halinde uygulanan zorlayıcı nitelikteki devlet gücüne yaptırım adı verilmektedir ve maddî yaptırım bir hukuk kuralı özelliği olarak diğer sosyal düzen kurallarından farklılık sağlamaktadır. Yaptırım hukuk kurallarına uyulması yönünde bir eğilim yaratır; yani bir hukuk kuralına uymakla yükümlü olduğunu ve uymadığı takdîrde belli bir yaptırımla muhatap kalacağını bilen birey söz konusu kurala uymak…

Hukukun Diğer Sosyal Kurallarla İlişkisi

Hukuk Kuralları ve Din Kuralları Din kuralları toplumların din anlayışları ve dine bağlılıkları açısından toplumdan topluma farklılaşmaktadırlar. Tarih içinde teokratik esaslara dayanan devlet düzenlerinde, din kurallarının hukuk kurallarının üzerinde büyük bir etkisi olmuştur. Aydınlanma çağı ile birlikte ortaya çıkan görüşler laiklik adı altında din – hukuk beraberliğine belli sınırlamalar getirmiştir. Günümüzde hukuk devletinin gereklerinden biri…

Hukukun Temel Kavramları

Hukukun Tanımı ve Gerekliliği İnsan diğer insanlarla birlikte topluluk halinde yaşar, bu doğasında vardır, bu eğilim içgüdüseldir. Hukuk, toplum halinde birlikte yaşamanın vazgeçilmez bir unsuru olarak karşımıza çıkar. Hukuk, toplum halinde yaşayan insanların, insanca koşullarda bir yaşam oluşturarak bunu sürdürebilmeleri için gereken ve gücünü Devlet tarafından korunan yaptırımlardan alan kurallar topluluğudur. Hukukun kelime anlamı: Arapça…

Get Adobe Flash player