Ders Bilgileri

Tag Archive for Milli Kongre Cemiyeti

Mondros Ateşkesi ve Sonrasındaki Gelişmeler

Mondros Ateşkes Anlaşması 1. Çanakkale ve İstanbul Boğazları açılacak, Karadeniz’e serbestçe girişin sağlanması yanında, buralardaki istihkamlar müttefikler tarafından işgal edilecektir. Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığı ve İstanbul tehdit aldına girmiştir. Anadolu ve Rumeli topraklarının bağlantısı kesilerek Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğü bozulmuştur. 2. Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için gerekli görülecek askerlerin fazlası terhis edilecektir. Askeri…

Milli Varlığa Düşman Cemiyetler

Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası: Memleketin kurtuluşunu padişahın buyruklarına uymakta gören bir cemiyetti. Onlara göre, işgaller geçiciydi. İşgallere karşı koymak, acı sonuçlara sebebiyet verirdi. En iyi yol, padişahın buyruklarına sıkı sıkıya bağlı kalarak barış ortamını korumaktı. İngiliz Muhipleri Cemiyeti: İngilizler tarafından Said Molla adındaki birine kurdurulmuştu. Padişah Vahdettin, Damat Ferit Paşa, Dahiliye Nazırı Ali Kemal…

Get Adobe Flash player