Ders Bilgileri

Tag Archive for Milli Kongre Cemiyeti

Milli Varlığa Düşman Cemiyetler

Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası: Memleketin kurtuluşunu padişahın buyruklarına uymakta gören bir cemiyetti. Onlara göre, işgaller geçiciydi. İşgallere karşı koymak, acı sonuçlara sebebiyet verirdi. En iyi yol, padişahın buyruklarına sıkı sıkıya bağlı kalarak barış ortamını korumaktı. İngiliz Muhipleri Cemiyeti: İngilizler tarafından Said Molla adındaki birine kurdurulmuştu. Padişah Vahdettin, Damat Ferit Paşa, Dahiliye Nazırı Ali Kemal…

Get Adobe Flash player