Ders Bilgileri

Tag Archive for İşletmenin çalışanlara karşı sorumlulukları

İşletmenin Sorumlulukları

1.İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları: Üretim ve tüketim faaliyetlerini sosyal fayda sağlayacak ya da en azından sosyal maliyete neden olmayacak biçimde sürdürmektir. Yeni istihdam alanları açılarak işsizliğin önlenmesi, geri kalmış bölgelerin kalkındırılması, işyerlerinde çalışanların hizmet içi eğitimle bilgi ve becerilerinin artırılması, konut ve alt yapı hizmetleri işletmelerin sosyal sorumlulukları arasındadır. 2.İşletmelerin Ekonomik Sorumlukları: İşletmelerin öncelikli ekonomik sorumluluğu,…

Get Adobe Flash player