Ders Bilgileri

Tag Archive for Emredici Hukuk Kuralları nelerdir

Hukuk Kurallarının Çeşitleri

1. Emredici Hukuk Kuralları: Kişilerin kesinkes uymak zorunda oldukları ve aksine bir işlem yapamayacakları kurallara emredici (amir) kurallar denir. Emredici hukuk kurallarının düzenledikleri alanda kişilerin iradeleri dikkate alınmaz. Başka bir deyişle, emredici kurallarla düzenlenmiş bir hususta, kişiler bu kurallara aykırı hukukî işlem ya da sözleşme hazırlayarak emredici kanun hükmünü etkisiz hale getiremezler.  Emredici hukuk kurallarının…

Get Adobe Flash player