Ders Bilgileri

Klasik Yönetim Anlayışı İle Toplam Kalite Yönetimi Anlayışının Karşılaştırılması

  • Taylor’un ‘Bilimsel Yönetim’ yaklaşımı ile başlayan ve klasik yönetim olarak gelişen anlayışı, çalışanı makinenin bir parçası olarak görmüştür.
  • Temeli otorite, disiplinli çalışma ve bilimsel yöntemler  çerçevesinde üretime dayanan klasik yönetim yaklaşımının insana bakışı çok olumlu değildir. klasiklere göre insan rasyoneldir yani ekonomiktir.
  • İnsanı motive edebilmenin yolu güç kullanımı ve parasal teşvik faktörleridir. Bunun için insan denetlenmeli ve üretimin verimliliği doğrultusunda bilimsel yöntemlerce belirlenmiş kurallar çerçevesinde yönlendirilmelidir.
  • Kuruluş için iyi olan her şey insan için de iyidir’ anlayışı benimsenmiştir.
  • Klasik yönetim yaklaşımının eksikliklerini gidermek üzere ortaya çıkan neo-klasik (insan ilişkileri) yaklaşımı ‘insan için iyi olan her şey kurum için de iyidir’ yaklaşımını benimsemiştir.
  • Bu anlayışa göre üretim ve insan unsurlarının aynı düzeyde düşünülmesi gerekliliği vurgulanmıştır.
  • Klasik yönetim yaklaşımı çalışanların yukarıdan aşağıya doğru emir ve talimatlarla yönetilmesini gerektirmektedir. Çalışanların yaptıkları işle ilgili olarak fikir ve kanaat bildirmeleri doğru kabul edilmemektedir.
  • Oysa TKY’de amaç, müşteri talepleri doğrultusunda şirketin tüm birimlerinin yönlendirilerek, müşteri tatmininin sağlanmasıdır. Bunları gerçekleştirmede tüm sorumluluk yönetime aittir.
  • Yönetim müşteri tatminin sağlanması için kaliteli ürünü, çalışanlarla birlikte ve onlara daha çok katılım hakkı sağlayarak gerçekleştirmektedir.

Diğer Benzer Yazılar:


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Get Adobe Flash player