Ders Bilgileri

İşletmenin Sorumlulukları

1.İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları: Üretim ve tüketim faaliyetlerini sosyal fayda sağlayacak ya da en azından sosyal maliyete neden olmayacak biçimde sürdürmektir. Yeni istihdam alanları açılarak işsizliğin önlenmesi, geri kalmış bölgelerin kalkındırılması, işyerlerinde çalışanların hizmet içi eğitimle bilgi ve becerilerinin artırılması, konut ve alt yapı hizmetleri işletmelerin sosyal sorumlulukları arasındadır.

2.İşletmelerin Ekonomik Sorumlukları: İşletmelerin öncelikli ekonomik sorumluluğu, kıt kaynakların rasyonel kullanımını sağlamaktır. Toplumun gerek duyduğu mal ve hizmeti karşılamak ancak bu sayede mümkün olabilir.

 • Her bir işletmenin üretim faktörü veya yarı mamul satın aldığı, ayrıca ürün veya yarı mamul sattığı işletmeler ve rakip konumunda olduğu işletmeler vardır. Bu işletmeler arasında dürüstlük ve iş ahlakının yerleştirilmesi ekonomik sorumluluğun kapsamına girer.
 • 3.İşletmelerin Ahlaki sorumlulukları: Tarihi süreç içerisinde değişerek devamlılığını koruyan değerlerin başında etik ve ahlaki değerler gelir. Etik değerler toplumdan topluma değişse de, aynı toplum içinde zaman içinde değişime uğrasa da değişmeyen ve evrensel nitelikte olan dürüstlük, adaletli olma, hakkaniyet gibi ahlaki değerler vardır ve bunun korunması gerekir.

4.İşletmenin Sahiplerine karşı sorumlulukları: İşletmenin sahip ve ya sahipleri işletmeye koydukları sermayeden en yüksek düzeyde kar elde etmeyi isterler. İşletmenin yüksek düzeyde kar sağlaması kuruluş yeri faktörlerini dikkate alarak kurulmasına ve etkin yönetimle mümkündür.

 • İşletmelerin sahiplerinin itibarlarını korumaları da onlara karşı sorumlulukları arasındadır.
 • 5.İşletmenin çalışanlara karşı sorumlulukları: insan işletmeyi oluşturan faktörlerin başında gelir. İşletmenin her düzeyinde çalışanlarını koruması, onlara iş güvenliği sağlaması, kendilerini geliştirmelerine fırsat tanıması, önemli işletme sorumlulukları arasındadır.
 • 6.İşletmenin tüketiciye karşı sorumlulukları: İşletmenin temel amacı tüketicilerin mal ve hizmet ihtiyacını karşılamaktır. İşletmeler bu amaç için kurulurlar. İşletme müşterilerin mal ve hizmet ihtiyacını karşılarken 3 faktörü her zaman göz önünde bulundurmalıdır. Bu faktörlerden ilki müşteri işletmeden mal ve hizmet alırken önce kalitesini, fiyatını ve eğer satın alınan şey hizmet ise hizmetin sunum biçimine dikkat eder.
 • 7.İşletmenin Devlete Karşı sorumlulukları: Yüksek gelir sağlamak, gelirlerin tamamını göstermek ve vergi konusunda dürüst ve duyarlı olmak, işletmenin devlete karşı önemli sorumlulukları arasındadır.

Diğer Benzer Yazılar:


3 comments for “İşletmenin Sorumlulukları

 1. ceren
  19 Mayıs 2014 at 09:04

  ben performans yapcam ama bu kadar az yazı olmazkı ben bunu yazarsam hoca az puan vercek

 2. Batuhan
  25 Mayıs 2014 at 09:55

  teşekkürler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Get Adobe Flash player