Ders Bilgileri

İşletmenin Genel Amaçları

  • Kar elde etme amacı: Kar, bir işletmenin belirli bir çalışma döneminde elde ettiği gelirlerden aynı dönemde yapılan giderlerin çıkarıldıktan sonra kalan artı değerdir. İşletme performans ve başarısını gösteren önemli bir ölçüttür.
  • Topluma hizmet etme amacı: müşterilerin istedikleri kalite ve fiyatta ve istedikleri zamanda müşterilere mal veya hizmet sunmak demektir. İşletme müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılayıp onlara fayda sunmanın yanında toplum menfaatlerini göz önünde bulundurmaları gerekir.
  • Müşteriler çevreye zarar veren ürünler değilde çevre dostu ürünler üretmelerini, devlete vergilerini zamanında vermelerini, istihdama katkıda bulunmalarını , toplumsal kurallara ve iş ahlakına uygun davranmaları yani sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerini beklerler.
  • Yaşamını sürekli kılma amacı: İşletmeler çevreyi iyi izleyerek ortaya çıkan veya çıkabilecek değişim ve gelişmelere ayak uydurmak, hatta değişim ve gelişmelere öncülük edebilmek, sürekli büyüme arzusunda olmak işletme varlığının sürekli kılınmasını sağlayacaktır.
  • Türkiye’de şirket ömrü 17-20 yıl arasında değişmektedir.

Diğer Benzer Yazılar:


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Get Adobe Flash player