Ders Bilgileri

İşletme ve İşletme Yönetimi ile İlgili Temel Kavramlar

 • İnsan ihtiyaçlarının sınırsız olduğu bir dünyada, insan istek ve ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması işletmeler aracılığıyla mümkündür.
 • Ekonomik faaliyetlerin temelinde insan ihtiyaçlarının karşılanması yatmaktadır. İnsanları çalışmaya yönelten temel neden bu ihtiyaçlardır.
 • Amerikalı Psikolog Abraham Maslow insan ihtiyaçlarını temel zorunlu ihtiyaçlardan, insan kişiliğinin gelişmesine paralel olarak en karmaşık olana doğru bir sıralama yapmıştır.
 • Belirli bir kategorideki gereksinimler tam olarak karşılanmadan kişi bir üst düzeydeki kategorinin gereksinimlerini algılamaz, böyle gereksinimleri yoktur.
 • Örnek olarak günlük olarak karnını doyurabilen fakat güvenlik içinde bulunmayan, kendini sürekli olarak olası bir tehdit altında algılayan bir insanın, dünya görüşünü geliştirmek için kitap okumak gibi bir gereksinimi yoktur.
 • Belirli bir gereksinim kategorisindeki gereksinimlerin karşılanması durumunda kişi, bir üst kategorideki gereksinimleri karşılamaya yönelecektir. Bu durum kişilik gelişme düzeyini de bir üst düzeye sürükleyecektir.

Maslow’a göre insan ihtiyaçları 5 gruba ayrılmaktadır.

1.Temel fizyolojik ihtiyaçlar: hayati ihtiyaçlardır. Hava, su, yiyecek gibi.

2.Güvenlik ihtiyacı: Tehlikelerden korunma, korku duymama ve güvenlik içinde olma.

3.Ait olma ve sosyal ihtiyaçlar: sevgi, aidiyet, kimlik duygusu, benimseme.

4.Statü ve saygınlık: İnsanlar başarılı olarak tanınmak ve toplumda belli bir statüye sahip olmak isterler.

5.Kendini kanıtlama ve kendini gerçekleştirme: Kişinin yaratıcı yönlerini kullanabilmesini ifade eder.

 • İşletme: Başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal ve hizmet üreten ekonomik birimlere denir.
 • İşletmeler, belirlenmiş amaçları gerçekleştirmek için hammadde, makine ve insan gücü gibi üretim araçlarının uyumlu bir biçimde bileşiminden oluşmuş ekonomik birimlerdir.
 • Yönetim; insanların tek başlarına gerçekleştiremeyecekleri amaçlara ulaşabilmek için yürütülen grup faaliyetidir.
 • İşletme yönetimi ise, belirli hedeflere ulaşmak için üretim faktörlerinin sevk ve idare edilmesidir.
 • İşletme yönetimi, bir tek kişinin gerçekleştiremeyeceği, ortak bir amaç için bir araya gelmiş insanların faaliyetlerini koordine etme ve yürütme sürecidir.
 • İşletme yönetimi, belirli amaç ya da amaçlara ulaşmak için işletmede çalışanların tüm uğraşlarını planlamak, örgütlemek, yöneltmek ve denetlemek, bu arada insan dışı tüm diğer kaynaklarında en verimli şekilde amaca uygun kullanılmalarını sağlama sürecidir.

Diğer Benzer Yazılar:


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Get Adobe Flash player