Ders Bilgileri

Kalite Güvencesi ve Standartları

Toplam Kalite Yönetimi Sistemi

Sistem; belirli parçalardan oluşan, bu parçalar arasında belirli ilişkiler olan ve bu parçaların aynı zamanda dış çevre ile ilişkisi olan bir bütündür. İşletmelerde TKY’nin müşteri odaklı olabilme, önce insan anlayışı, katılımcılık, sürekli iyileştirme, ekip ruhu ile hareket edebilme gibi farklı amaçlarını gerçekleştirebilmesi, yönetimin bir sistem anlayışı içerisinde gerçekleştirilmesiyle yakından ilgilidir. Yani işletmenin TKY’de bir sistematiğinin…

Klasik Yönetim Anlayışı İle Toplam Kalite Yönetimi Anlayışının Karşılaştırılması

Taylor’un ‘Bilimsel Yönetim’ yaklaşımı ile başlayan ve klasik yönetim olarak gelişen anlayışı, çalışanı makinenin bir parçası olarak görmüştür. Temeli otorite, disiplinli çalışma ve bilimsel yöntemler  çerçevesinde üretime dayanan klasik yönetim yaklaşımının insana bakışı çok olumlu değildir. klasiklere göre insan rasyoneldir yani ekonomiktir. İnsanı motive edebilmenin yolu güç kullanımı ve parasal teşvik faktörleridir. Bunun için insan…

Kalite Kavramına Değişik Yaklaşımlar

Kalite kontrolünün başlangıcı, endüstri devriminden sonra, küçük atölyelerin fabrikalar haline döndüğü ve pazar ekonomisinin temellerinin atıldığı 1920’lere dayanmaktadır. Bu yıllardan sonra kalite kontrolü, süreç kontrolü yönünde gelişmeye başlamış ve kalite önderleri yetişmiş ve bunlar özellikle Japonya’nın gelişimine önemli katkılar sağlamışlardır. Bu kalite önderleri şunlardır; P.B. CROSBY Ortaya çıkan hataların % 80’inden fazlasının yönetimden, % 20’ye…

Kalite Ve Verimlilik

Kaliteli ve daha verimli üretim ancak standardizasyon ve sürekli kaynak iyileştirmesi (makine, teçhizat, insan vb.) ile mümkün olabilir. İşletmelerin stratejisi hata kaynaklarını ortadan kaldırmak suretiyle daha verimli ve kaliteli üretim olmalıdır. Diğer Benzer Yazılar: Toplam Kalite Yönetimi Sistemi Klasik Yönetim Anlayışı İle Toplam Kalite Yönetimi Anlayışının Karşılaştırılması Kalite Kavramına Değişik Yaklaşımlar Kalite İle İlgili Yanlış…

Kalite İle İlgili Yanlış Düşünceler

Kalite fazla harcama gerektirir, Kalite sistemi pahalı bir iştir, Kalite sadece mamuller için geçerlidir, Kalite sadece kalite biriminin sorumluluğundadır. Diğer Benzer Yazılar: Toplam Kalite Yönetimi Sistemi Klasik Yönetim Anlayışı İle Toplam Kalite Yönetimi Anlayışının Karşılaştırılması Kalite Kavramına Değişik Yaklaşımlar Kalite Ve Verimlilik Kalite Yaklaşımları

Get Adobe Flash player