Ders Bilgileri

İletişim

Kitle İletişim Teknolojileri

Kitle iletişim teknolojilerinin çalışmasında kitlelere yönelik bir merkezden iletilerin aktarılması esastır. Bu açıdan bakıldığında kitle iletişim teknolojilerinin hedef kitlesinin bazı özellikleri vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir: Kitle iletişim teknolojilerinin iletileri genelde bireyleri içinde bulunduğu ortamda yakalar. Kitle iletişim teknolojilerinin hedef kitlesi durumunda olan kişilerin aktif olarak katılması çok sınırlıdır. Dolaysıyla genellikle hedef kitle edilgen bir…

Kamuoyu Araştırması

Hükümetler, sanayi ve eğitim kuruluşları, siyasal partiler ya da gazeteler zaman zaman kamuoyunun belli konularla ilgili düşüncelerini öğrenmek isterler. Kamuoyu araştırması, bu bilgiyi edinmenin bir yoludur. Örneğin, ürünlerini öğretmenlere satmayı tasarlayan bir şirket, onların kazanç durumlarını ve gelirlerini ne gibi yerlere harcadıklarını öğrenmek isteye­bilir. 19. yüzyılda, biri Fransa’da öbürü İngilte­re’de yapılan iki araştırma en eski…

Medya Nedir? Medya Hakkında

Medya, her türden sözlü, yazılı, basılı, görsel metin ve imgeleri içeren çok geniş iletişim araçlarını kapsayan bir kavramdır. Bu kavramın içine gazeteler, dergiler, kitaplar, broşürler gibi basılı, televizyon, sinema gibi görsel-işitsel ve radyo gibi işitsel kitle iletişim araçları girmektedir. Günümüzde bu kavrama internet, billboard benzeri yenileri de eklenmiştir. Medyanın temel işlevi haber ve bilgi vermektir.…

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye ulaşılmasını ve bilginin oluşturulmasını sağlayan her türlü görsel, işitsel basılı ve yazılı araçlardır. Ayrıca, insanlık tarihinde az sayıda teknoloji, bilgi ve iletişim teknolojileri kadar insan yaşamını etkilemiştir. Bilginin toplanmasını, işlemesini, depolanmasını, ağlar aracılığı ile bir yerden bir yere iletilmesini sağlayan iletişim ve bilgisayar teknolojilerini de kapsayan bütün teknolojiler “bilgi teknolojisi”…

Etkili E-Mail Yazma Sanatı

Bir insanın e-mail yoluyla sağlıklı bir şekilde iletişim kurması, genel olarak kendisinin yazı yeteneklerine bağlı. Yazmaktan hoşlanmayan insanlar büyük ihtimalle iyi birer mail yazarı olamaz. Ancak, yine e-mail yazmaları gerekiyorsa ve üstelik e-mail ile ifade etmek istedikleri önemli şeyler varsa, kendilerini geliştirmenin bir yolu vardır. İnternet sever kullanıcıların büyük bir kısmı e-mail hoşlanırlar. Bazıları kendilerini…

Get Adobe Flash player