Ders Bilgileri

Fizik

Kuark Gluon Plazması (KGP)

Dünyanın en önemli fizik deneylerinin yapıldığı Brookhaven Laboratuvarı’ndaki bilimadamları, atomları parçalayarak maddenin yeni halini elde ettiklerini açıkladı. ABD’de, araştırmacılar, elde ettikleri sıvı formundaki “kuark-gluon plazmasının”, evrenin, en erken döneminde neye benzediğini gösterdiğini açıkladı. Bilimadamları, evrenin meydana geldiği Büyük Patlama’dan sadece bir an sonra tüm maddelerin “kuark-gluon plazması” denilen sıvı bir halde olduğunu belirtiyor. Brookhaven Ulusal…

Dalton Atom Modeli

Dalton Atom Modeli, John Dalton’un 1805 yılında bugünkü atom modelinin ilk temellerini attığı modelidir. Daltonun atom kuramına göre elementler kimyasal bakımdan birbirinin aynı olan atomlar içerirler. Farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır. Bu atom teorisine göre kimyasal bir bileşik iki veya daha çok sayıda elementin basit bir oranda birleşmesi sonucunda meydana gelir. Kimyasal tepkimelere giren maddeler…

Maddenin Plazma Hali

Plazma, kimya ve fizikte “iyonize olmuş gaz” anlamına gelmektedir. İyonize gaz için kullanılan plazma kelimesi 1920’li yıllardan beri fizik literatüründe yer etmeye başlamıştır. Kendine özgü niteliklere sahip olduğundan, plazma hali maddenin katı, sıvı ve gaz halinden ayrı olarak incelenir. Katı bir cisimde cismi oluşturan moleküllerin hareketi çok azdır, moleküllerin ortalama kinetik enerjisi herhangi bir yöntemle…

Elektrik Nedir?

Eski Yunanlı düşünür Miletli Thales İÖ yaklaşık 600 yılında, bir kürk parçasına sürtülen kehribarın saman çöpü. kuş tüyü gibi hafif cisimleri çektiğini bulmuş­tu. (Bir dolmakalemi kumaş ya da ipek parçasına sürterek siz de aynı deneyi yapabi­lirsiniz; dolmakalem küçük kâğıt parçalarını çekecektir.) Bu nedenle, birçok dile yerleşmiş olan elektrik terimi “amber” anlamındaki Yunanca elektron sözcüğünden türetilmiştir.…

Atomaltı Parçacıklar

Atomaltı Parçacıklar 1-) Leptonlar  2-) Kuarklar 3-) Nötrinolar Temel Parçacıklar  Leptonlar ve kuarklar şimdiki bilgilerimize göre elementer parcacıklardır. Yani, kendilerini oluşturan başka parçacıklardan yapılmamışlardır. Leptonlar içinde hepimizin yakından tanıdığı ‘Elektron’ vardır. Elektron şimdilik başka parçacıklardan yapılmamış olarak kabul edilmektedir. Leptonların spini (dönüş) ½ ve elektrik yükleri -1 veya 0 dır. Yunanca lepton hafif parçacık anlamına…

Get Adobe Flash player