Ders Bilgileri

1897 Osmanlı-Yunan Savaşı

Makedonya’yı ele geçirmek isteyen Yunanlıların çeteler vasıtasıyla Makedonya’da karışıklıklar çıkarması Osmanlı devletini rahatsız etmekteydi. Çıkan olayların arkasında Yunanistan’ın olduğu kesinleştikten sonra, Osmanlı devbleti Yunanistan’ı bu tutumundan vazgeçmesi yönünde defalarca uyardı. Ancak Yunanistan bu uyarıları dikkate almayarak saldırgan hareketlerine devam etti. 1897’ye gelindiğinde Avrupa devletlerinin birbirleriyle sürtüşme halinde olması avantajını kullanan Osmanlı devleti Yunanistan’a savaş ilan etti. 18 Nisan 1897’de Milona geçidindeki ilk savaşı Osmanlılar kazandılar. Ancak savaşın yavaş tempoda cereyan etmesi üzerine büyük devletlerden gelebilecek bir müdahaleyi önlemek için Sultan 2. Abdülhamid Edhem Paşa’ya yıldırım harbi emrini verdi. Bu durum üzerine 25 Nisan 1897’de Yenişehir (Λάρισα) 28 Nisan’da da Tırhala (Τρίκαλα) zaptedildi. Yunan ordusu güneydeki Dömeke’ye (Δομοκός) doğru çekilirken Edhem Paşa kumandasındaki birlikler doğuya doğru ilerleyerek 8 Mayıs’ta çok büyük stratejik öneme sahip bir liman kenti olan Volos’a (Βόλος) girdi. Bundan sonraki muharebenin Dömeke’de olacağı ve bu savaşın da galip tarafı ortaya çıkaracağı belli olmuştu. Çünkü Yunanlılar bu müstahkem mevkiye çok fazla yığınak yapmışlardı. Savunma savaşı yapacak olan Yunanlılar Türkleri püskürteceklerinden eminlerdi. 17 Mayıs 1897 tarihinde çok şiddetli geçen muharebe sonunda Osmanlılar galip geldi. Yunan ordusu daha güneydeki Lamia’ya (Λαμία) doğru düzensiz bir biçimde çekilirken Osmanlı kuvvetleri onları süratle takip etti. Zira Avrupa’da savaşı durdurmaya yönelik diplomatik adımlar atılmaya başlamıştı. Osmanlılar ise Avrupa’dan baskı gelmeden mümkün olduğunca ilerlemek niyetindeydiler.

Savaşın Sonu

Artık Osmanlı ordusunun Yunanistan’ın başkenti Atina’ya girmesini engelleyecek ciddi bir güç kalmamıştı. Fakat Avrupa Devletleri’nin aralarında anlaşması üzerine Rus çarı 2. Nikolay (Николай II) 2. Abdülhamid’e bizzat telgraf çekerek savaşın durdurulmasını talep etti. Padişahın iradesi uyarınca 19 Mayıs’ta Osmanlı ordusu fiilen savaşı kesti. 20 Mayıs 1897 tarihinde ise mütareke imzalandı.

Sonuç:

 

  • Osmanlı devleti savaşta aldığı bütün yerleri geri verdi.
  • Yunanistan hükümeti Osmanlıya bir miktar savaş tazminatı ödedi.
  • Girit Adası’ndan Osmanlı askerleri ve polisleri çekilerek bu adanın güvenliği İngiliz ve Fransız askerlerine bırakıldı.
  • Bu savaş Abdülhamid karşıtları tarafından propaganda aracı olarak kullanıldı.
  • Kazanılan bir savaş olmasına rağmen, Osmanlı devleti hiçbir şey kazanmadığı gibi, savaş öncesinde tamamen kendi elinde olan Girit adasından askerlerini çekerek bu adanın kaybedilmesinin önünü açtı.
  • Baskı ve zulümlerden kaçan Girit Müslümanları Anadolu’ya göç etmeye başladılar. Böylece hem adadaki Müslüman nüfus yoğunluğu azaldı hem de Girit muhacirleri için zor şartlar altında geçecek bir süreç başlamış oldu.

Diğer Benzer Yazılar:


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Get Adobe Flash player